فلکه دوم صادقیه، برح افق، طبقه ششم، واحد ۶۰۴

تلفن شرکت : +۹۸۲۱- ۴۴۲۱۵۱۰۵

 ساعات کاری شرکت از ۱۰ صبح تا ۱۸ به غیر از روزهای تعطیل

 تلفن تماس در ساعات غیر اداری ۰۹۳۵۳۳۰۳۰۲۳