تماس باما

سعادت آباد، آسمان ها،آسمان دوازدهم 

تلفن شرکت :  ۲۶۶۵۴۶۳۲-۰۲۱۲۶۶۵۴۶۵۳

 ساعات کاری شرکت از ۱۰ صبح تا ۱۸ به غیر از روزهای تعطیل

 تلفن تماس در ساعات غیر اداری۰۹۳۵۳۳۰۳۰۲۳-۰۹۳۵۳۳۰۹۰۹۳